U kunt bij ons terecht voor de navolgende diensten

Privé

 • Testamenten
 • Levenstestamenten
 • Huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden
 • Samenlevingscontract
 • Verdeling (bij echtscheiding of einde samenwoning)
 • Nalatenschappen
 • Verklaring voor Erfrecht
 • Legalisaties
 • Advies en estate planning

Zakelijk

 • Oprichten BV
 • Oprichten stichting / vereniging
 • Statutenwijziging of aandelenoverdracht

Onroerend Goed

 • Leveringsakte
 • Hypotheekakte

Bekijk de online brochures en aanvullende informatie van Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie (KNB)

BROCHURE SAMEN VERDER

Alles over samenwonen, trouwen en geregistreerd partnerschap.
INFOGRAPHIC SAMENLEVINGSCONTRACT

In 5 stappen breng je in kaart wat jullie in je samenlevingscontract willen vastleggen.
CHECKLIST

In deze checklist vindt u de meeste zaken die u moet regelen na het overlijden van een naaste. En met welke termijnen u rekening moet houden.
BROCHURE ERFENIS

Alles over een erfenis krijgen.
BROCHURE WIE GEEFT U HET VERTROUWEN?

Lees meer over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is.
CHECKLIST LEVENSTESTAMENT

Gebruik de checklist om alvast na te denken over welke keuzes u wilt maken. Het is ook een goede voorbereiding op het gesprek met de notaris.
BROCHURE WAAR ZEG IK JA TEGEN?

Deze brochure geeft u inzicht in de taken en verant­woordelijk­heden van de vertrouwenspersoon of gevolmachtigde in het levenstestament.
BROCHURE EEN WONING KOPEN

Als u een woning gaat kopen, moet u het nodige regelen voordat het huis echt van ú is. Wat zijn uw rechten en plichten? Wat zijn veelvoorkomende problemen? En waarom moet u eigenlijk naar de notaris?
BROCHURE WONING VERKOPEN

Voordat u huis verkocht is, moet u van alles regelen. Lees hier meer over uw rechten en plichten en veelvoorkomende problemen. Hoe gaat u om met een koper die in gebreke blijft? En waarom moet u eigenlijk naar de notaris?
BROCHURE CLIËNTENONDERZOEK EN MELDINGSPLICHT

De notaris is verplicht om ongebruikelijke transacties te melden. Wat betekent dit in de praktijk? En wat merkt u ervan?
BROCHURE SPELREGELS VOOR NOTARIS EN CONSUMENT

Uitleg over de belangrijkste regels waar de notaris en u zich aan moeten houden.